2019. február 17.

Szeretlek Budapest! – egy val­lo­más nem csak Valentin‐napra

Budapest az a város, amely­nek szám­ta­lan dol­got köszön­he­tünk; ame­lyet fel­té­tel nél­kül sze­re­tünk.