El Escorial – kirá­lyi palo­ta és kolos­tor Spanyolországban

2018. március 14.

A San Lorenzo de El Escorial‐i kirá­lyi kolos­tor (Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) a 16. szá­zad­ban épült ural­ko­dói palo­ta és kolos­tor Spanyolországban, a Madrid tar­to­mány­ban lévő San Lorenzo de El Escorial tele­pü­lés mel­lett.

II. Fülöp Spanyolország Habsburg ural­ko­dó­ja épít­tet­te a saint‐quentini csata nap­ján – Szent Lőrinc nap­ján – tett foga­dal­ma foly­tán. Juan de Toledo és Juan de Herrera jeles épí­té­szek 1563‐tól 1584‐ig épí­tet­ték. Fülöp Madridot tette meg fővá­ros­sá, s tőle észak­nyu­gat­ra emel­tet­te az impo­záns épü­le­tet, a kirá­lyi csa­lád lak­he­lyét.