Donostia — San Sebastián

2017. július 8.

San Sebastian vagy baszk nevén Donostia 2016‐ban Európa Kulturális Fővárosa volt. Nem messze a fran­cia határ­tól Észak‐Spanyolország egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­del­ni és turisz­ti­kai köz­pont­ja, illet­ve az egyik leg­szebb ten­ger­par­ti váro­sa. Rengetek lehe­tő­sé­get kínál az aktív kikap­cso­ló­dás­ra és egy­ben a gaszt­ro­él­mé­nyek fel­leg­vá­ra.