Hajós város­né­zés 2 – Amsz­ter­dam

2017. március 19.

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lél­jük.

Amsz­ter­dam­ra ez külö­nö­sen igaz és egy „csa­tor­na­tú­ra“ elen­ged­he­tet­len része a város­lá­to­ga­tás­nak. Gyö­nyö­rű házak, lakó­ha­jók, hidak és bicik­lik töm­ke­le­ge egye­di han­gu­la­tot ad egy dél­utá­ni kis hajó­ká­zás­nak.

Íme a mi hajós kirán­du­lá­sunk íze­lí­tő­ül:

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek