2017. május 12.

Ber­gen, iga­zi gyöngy­szem, amit egy­szer lát­nunk kell

Nor­vé­gia máso­dik leg­na­gyobb váro­sa, a fjor­dok kapu­ja vagy egy­sze­rű­en hív­ják csak az “eser­nyők váro­sá­nak” is. Meg­lát­ni róla egy fotót és bele­sze­ret­ni, ennyi volt csu­pán.