2017. május 12.

Bergen, igazi gyöngy­szem, amit egy­szer lát­nunk kell

Norvégia máso­dik leg­na­gyobb váro­sa, a fjor­dok kapu­ja vagy egy­sze­rű­en hív­ják csak az “eser­nyők váro­sá­nak” is. Meglátni róla egy fotót és bele­sze­ret­ni, ennyi volt csu­pán.