Lomnici-csúcs meg­hó­dí­tá­sa – VIDEÓ

2017. március 26.

Pazar kilá­tás, külön­le­ges élmény más­fél perc­ben

A Tát­ra­lom­nic­tól – a Csorba-tóig bejegy­zé­sem után videó for­má­já­ban is átél­he­ti­tek velünk a Magas-Tátra leg­nép­sze­rűbb csú­csá­nak meg­hó­dí­tá­sát, gyö­nyör­köd­het­tek a lát­vány­ban a leg­ma­ga­sabb pont­ján lévő kilá­tó­te­rasz­ról és ha ked­vet kap­ta­tok, irány Szlo­vá­kia!

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek