Meg­hó­dít­juk a Lomnici-csúcsot

2017. július 8.

Kirán­du­lás Tát­ra­lom­nic­ról a Lomnici-csúcsra, uta­zás a drót­kö­tél­pá­lyán a Kő-pataki-tóhoz és a Magas-Tátra leg­nép­sze­rűbb csú­csá­hoz. A kilá­tás káp­rá­za­tos, az élmény felejthetetlen.

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: