2017. május 2.

Új úti­cél a bakancs­lis­tán­kon: Palan­ga

Balti-tenger part­ján fek­vő hosszú homo­kos ten­ger­part­tal ren­del­ke­ző nya­ra­ló­hely Lit­vá­ni­á­ban.