2018. szeptember 2.

Egy éjsza­ka Colmarban – ami­kor a fotós esti mesét ír

Colmar éjsza­kai mesés köny­vét most fel­la­poz­hat­já­tok velünk, meg­is­mer­he­ti­tek a tör­té­net másik olda­lát.

2018. július 18.

#ElzásziKalandok – Colmar, „Meseország“ szí­nes, virá­gos kapu­ja

Egy varázs­la­tos kis­vá­ros, amely szín­há­zi dísz­let is lehet­ne. Egyszer látni kell élő­ben is, most muta­tom fotó­kon!

2018. július 15.

#ElzásziKalandok – Eguisheim a ked­venc szí­nes házi­kós fal­vam lett

Ha az elzá­szi kirán­du­lá­sok közül Colmar mel­lett csak egyet választ­hat­nék, akkor az biz­tos, hogy Eguisheim lenne!

2018. július 14.

#ElzásziKalandok – Kaysersberg egy roman­ti­kus kis­vá­ros, Albert Schweitzer szü­lő­vá­ro­sa

Kaysersberg egy varázs­la­tos kis­vá­ros sző­lő­bir­to­kok­kal körül­ölel­ve és a fölé maga­so­dó vár­rom­já­val, ahon­nan mese­szép a kilá­tás.

2018. július 13.

#ElzásziKalandok – Ribeauvillé és Riquewihr, a Disneyt is meg­ih­le­tő fal­vak

A Disney Studiot is meg­ih­let­te a két tele­pü­lés, és való­ban mint­ha egy mese sze­rep­lő­i­ként sétál­nánk itt.

2018. július 12.

#ElzásziKalandok – Strasbourg, „Meseország“ fővá­ro­sa Európa köze­pén

Elzászi uta­zá­sunk egy­na­pos kirán­du­lá­sa Európa egyik fővá­ro­sá­ba, fotó­al­bum a világ­örök­ség részét képe­ző óvá­ro­sá­ról.

2018. július 10.

#ElzásziKalandok – élmé­nyek, tapasz­ta­la­tok az Elzászi bor­vi­dé­ken

Élményeink alap­ján prak­ti­kus infor­má­ci­ók egy elzá­szi uta­zás meg­szer­ve­zé­sé­hez

2017. szeptember 8.

Colmar, Elzász szíve

Van egy élénk, szí­nes kis­vá­ros Elzász vidé­kén a Fekete‐erdő és a Vogézek magas hegy­vo­nu­la­tai közt, mely olyan, mint­ha csak egy mesé­ből lépett volna elő.

2017. augusztus 28.

Úti terv: Rotterdamtól Párizsig

A Transavia légi­tár­sa­ság Budapestről két köz­vet­len jára­tot üze­mel­tet, úti cél­juk Rotterdam és Párizs. Hogy mit lehet ebből kihoz­ni? Úti terv: három ország, Rotterdamtól Párizsig.

2017. július 28.

Párizs: első­re, egy nap alatt

#GyerekkéntIsUtaztam – 7. rész

2017. június 30.

Grenoble és Annecy, a Francia‐Alpok

#GyerekkéntIsUtaztam – 3. rész