2017. december 4.

13+1 érde­kes­ség Skóciáról

Tények, érde­kes­sé­gek a skó­tok­ról és Skóciáról

2017. augusztus 27.

3 új járat, 3 új úti célunk októ­ber­től

A Ryanair‐nek köszön­he­tő­en újabb három olyan város lesz 2017. októ­ber végé­től köz­vet­len elér­he­tő Budapestről, mely fel­csi­gáz­ta az érdek­lő­dé­se­met. A mégis melyik és miért kér­dés­re a vála­szok…