2017. december 4.

13+1 érde­kes­ség Skó­ci­á­ról

Tények, érde­kes­sé­gek a skó­tok­ról és Skó­ci­á­ról

2017. augusztus 27.

3 új járat, 3 új úti célunk októ­ber­től

A Ryanair-nek köszön­he­tő­en újabb három olyan város lesz 2017. októ­ber végé­től köz­vet­len elér­he­tő Buda­pest­ről, mely fel­csi­gáz­ta az érdek­lő­dé­se­met. A még­is melyik és miért kér­dés­re a vála­szok…