Bakancslista Madridhoz

2017. november 10.

— Látogasd meg Madrid jel­ké­pét, az eper­fá­ról cse­me­gé­ző med­vét
 — Aki keres, az talál! Keresd meg a 0 km‐t jelen­tő pon­tot a Puerta del Sol‐on
 — Igyál meg egy kávét a Plaza Mayor‐on és élvezd a nap­sü­tést
 — Sétálj végig a Gran Vía‐n és pró­báld meg­áll­ni, hogy nem vásá­rolsz vala­mit
 — Fotózkodj a Királyi Palota cso­dá­la­tos kert­jé­ben, s láto­gasd meg az Almudena kated­rá­list
 — Tölts egy fel­fris­sí­tő dél­utánt a Buen El Retiro Park‐ban, csó­na­kázz egyet és keresd fel a Crystal Palace‐t
 — Csodáld a nap­le­men­tét a Templo De Debod mel­lett egyip­to­mi han­gu­lat­ban Spanyolország köze­pén
 — Sötétedés után gyö­nyör­ködj a Plaza de Cibeles épü­le­te­i­ben, a mai város­há­za épü­le­tét (Palacio de Cibeles) és a tér köze­pén a szö­kő­ku­tat talá­lod itt fény­ár­ban

…és még meg­annyi szép­sé­get fedez­hetsz fel, láto­gass el Madridba, a spa­nyol fővá­ros­ba!