Bakancs­lis­ta Madridhoz

2017. november 10.

— Láto­gasd meg Mad­rid jel­ké­pét, az eper­fá­ról cse­me­gé­ző medvét
 — Aki keres, az talál! Keresd meg a 0 km‑t jelen­tő pon­tot a Puer­ta del Sol-on
 — Igyál meg egy kávét a Plaza Mayor-on és élvezd a napsütést
 — Sétálj végig a Gran Vía‑n és pró­báld meg­áll­ni, hogy nem vásá­rolsz valamit
 — Fotóz­kodj a Kirá­lyi Palo­ta cso­dá­la­tos kert­jé­ben, s láto­gasd meg az Almu­de­na katedrálist
 — Tölts egy fel­fris­sí­tő dél­utánt a Buen El Reti­ro Park-ban, csó­na­kázz egyet és keresd fel a Crys­tal Palace‑t
 — Cso­dáld a nap­le­men­tét a Temp­lo De Debod mel­lett egyip­to­mi han­gu­lat­ban Spa­nyol­or­szág közepén
 — Söté­te­dés után gyö­nyör­ködj a Plaza de Cibe­les épü­le­te­i­ben, a mai város­há­za épü­le­tét (Pala­cio de Cibe­les) és a tér köze­pén a szö­kő­ku­tat talá­lod itt fényárban

…és még meg­annyi szép­sé­get fedez­hetsz fel, láto­gass el Mad­rid­ba, a spa­nyol fővárosba!

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: