Moher-sziklák

2018. január 12.

Íror­szág nyu­ga­ti pont­ján tett láto­ga­tás eső­ben és viha­ros szél­ben is felejt­he­tet­len élmény és han­gu­lat. Cliffs of Moher keve­sebb, mint 40 mp-ben.

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: