2017. augusztus 18.

Dal­má­cia, nya­ra­lás a Spli­ti régi­ó­ban

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 10. rész

2017. augusztus 14.

Luxem­burg amel­lett, hogy gaz­dag, egy mesés mini­ál­lam

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 9. rész 

2017. augusztus 4.

Auszt­ria: Hun­dert­was­ser von­zá­sá­ban

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 8. rész

2017. július 28.

Párizs: első­re, egy nap alatt

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 7. rész

2017. július 14.

Görög­or­szág: tör­té­ne­lem és kalan­dok 6 pont­ban

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 5. rész

2017. július 7.

Wörthi-tó és kör­nyé­ke, az oszt­rá­kok Bala­ton­ja

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 4. rész

2017. június 30.

Gren­ob­le és Annecy, a Francia-Alpok

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 3. rész

2017. június 23.

Kirán­du­lá­sok Auszt­ri­á­ban, határ­kö­zel­ben

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam – 2. rész

2017. június 16.

Az első nagy uta­zás – Clo­dramüh­le, Német­or­szág

#Gye­rek­kén­tI­s­Utaz­tam“ – 1. rész