Bom Jesus – Braga, Portugália

2017. július 8.

Braga Észak-Portugália fon­tos váro­sa, val­lá­si köz­pont, Braga kör­zet szék­he­lye. A por­tu­gá­lok úgy tart­ják, „Lissza­bon szó­ra­ko­zik, Porto dol­go­zik, Braga imád­ko­zik.“ Nem vélet­len, hogy majd­nem 300 temp­lom talál­ha­tó Bra­gá­ban. Por­tu­gál Rómá­nak is nevezik.

A város­tól mint­egy 3 kilo­mé­ter­re van a Bom Jesus búcsú­já­ró temp­lom, amit cso­dá­la­tos park övez.

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: