2019. március 17.

Lisszabon vagy Porto? – ahogy én látom

Én leg­szí­ve­seb­ben azt mon­da­nám, mind­ket­tő! Melyikről mit gon­do­lok, és melyik­be miért tér­nék vissza?

2019. február 27.

Görögország egy dié­ta­ba­rát utazó blog­ger fotó­in, élmé­nye­in át

#kaland­lis­ta Inspirációk 2. rész – Havi online soro­zat, mely­ben uta­zók­kal, blog­ge­rek­kel, világ­já­rók­kal beszél­ge­tünk min­den­ről, ami uta­zás.

2019. február 17.

Szeretlek Budapest! – egy val­lo­más nem csak Valentin‐napra

Budapest az a város, amely­nek szám­ta­lan dol­got köszön­he­tünk; ame­lyet fel­té­tel nél­kül sze­re­tünk.

2019. február 7.

8 egy­na­pos uta­zás, amit nem kel­le­ne kihagy­nod

Hova utazz, ha spó­rol­nál a szál­lá­son vagy ha idő­szű­ké­ben szen­vedsz?

2019. február 3.

Utazás Kiállítás: Menni vagy nem menni?

Utazás Kiállítás 2019 – Én ott leszek! Gyertek ti is!

Túraútvonal a Kasprowy-csúcson
2019. január 30.

Kasprowy Wierch, avagy a Gáspár‐csúcs: az abszo­lút ked­venc hegy­csú­csom

A Magas‐Tátra len­gyel olda­lá­nak leg­ked­vel­tebb úti célja, nyá­ron és télen is mesés kincs.

2019. január 28.

#kaland­lis­ta Inspirációk – Egy csi­pet­nyi Olaszország (Én&Italy blog)

#kaland­lis­ta Inspirációk 1. rész – havi online uta­zós soro­zat

2019. január 13.

2018 Málta éve volt, és 2019 még inkább az lesz!

10 hónap, 3 mál­tai uta­zás és még több terv Máltával kap­cso­lat­ban 2019‐re

2019. január 4.

Vendégblogger vol­tam a szallas.hu-n – cik­kek és még egy kicsit több is

2018‐ban a szallas.hu ven­dég­blog­ge­re­ként hét­ről hétre izga­tot­tan vár­tam cik­ke­im fogad­ta­tá­sát, most muta­tok egy‐egy kulissza­tit­kot is hoz­zá­juk.

2019. január 2.

Legnépszerűbb a blo­gon 2018‐ban…

Köszönjük, hogy velünk vol­ta­tok, velünk „kalan­doz­ta­tok“, vala­mint min­den vissza­jel­zést és sze­re­te­tet, amit kap­tunk tőle­tek ebben az évben!

2018. december 18.

Hova menj, csak pár napra, az év első negye­dé­ben

Úti cél aján­ló 2019. janu­ár­tól már­ci­u­sig néhány napos kalan­dok­ra