2018. április 16.

Róma, Bar­ce­lo­na, Prá­ga? Jöhet, ebben a sor­rend­ben!

Sze­rin­ted melyik város a leg­ked­vel­tebb úti­cél, ha egy pár napos útról van szó?

2018. április 12.

Tra­vel acti­vity, egy játé­kos város­né­zés Ber­lin­ben

Kíván­csi­an várom ész­re­vé­te­le­i­te­ket, és kér­lek írjá­tok, mutas­sá­tok meg, ha ti is kipró­bál­já­tok!

2018. április 10.

Vil­lám­lá­to­ga­tás Ber­lin­ben, séta az Ale­xan­der­platz­tól a Reichs­ta­gig

Tavaly az éves uta­zá­si horosz­kó­pom azt írta, hogy láto­gas­sak el egy­szer Ber­lin­be. Most eljött ennek is az ide­je!