Levél Rómá­hoz

2020. november 22.

Néhány éve cso­da­szép késő őszi napo­kat töl­töt­tünk Rómá­ban. Olasz­or­szág eme gyöngy­sze­mé­ről készült vide­ónk, Róma leg­fon­to­sabb lát­ni­va­lói és a város han­gu­la­ta ismét elva­rá­zsolt. Üze­ne­tem, avagy egy levél Rómá­hoz a nar­rá­ció, és ugyan­ak­kor egy élmény­be­szá­mo­ló min­den uta­zó­nak. Kel­le­mes vir­tu­á­lis uta­zást, sétát Róma városába!

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: