Kutyás Adven­ti Hét­vé­ge az utazzkutyaddal.hu-val

2020. január 4.

Utazz kutyád­dal! – kutyás uta­zás, kutyás prog­ra­mok bel­föl­dön és külföldön

Egy hét­vé­ge sok-sok bol­dog kutya és gazdi közt; kirán­du­lá­sok a téli Bakony­ban, kutya­keksz sütés, vidám kutyás játé­kok, és egy szu­per közös­ség, amely­ben egy­sze­rű­en jól érez­tük magun­kat. No meg ezer­nyi fül­va­kar­ga­tást, hát­masszázst és juta­lom­fa­la­tot kiosztottunk…

Min­den kutyát, kutyást és kutya­ba­rá­tot sze­re­tet­tel vár az Utazz Kutyád­dal kirán­du­lá­sa­ik­ra, prog­ram­ja­ik­ra; s mi vagyunk a leg­jobb példa, hogy kutyá­val de anél­kül is élve­ze­tes egy ilyen hét­vé­ge, melyet tel­jes szívvel-szenvedéllyel szer­vez a csa­pat! Egy­sze­rű­en tapasz­tal­já­tok meg, köves­sé­tek aján­la­ta­i­kat az aláb­bi elérhetőségeken!

Elér­he­tő­sé­ge­ik:
https://​utazz​ku​tyad​dal​.hu
https://​face​book​.com/​u​t​a​z​z​k​u​t​y​a​d​dal
E‑mail: uh.la1634435278ddayt1634435278ukzza1634435278tu@of1634435278ni1634435278

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: