Kefa­ló­nia Képeslap

2019. november 15.

Egy utazó bakancs­lis­tá­ján nem­csak helyek sze­re­pel­nek, hanem felejt­he­tet­len, egy élet­re szóló emlé­ke­ket és élmé­nye­ket is gyűjt. Kefa­ló­nia, a Jón-tenger vad­re­gé­nyes görög szi­ge­te az ember min­den érzék­szer­vé­re nagy hatást gya­ko­rol. A sze­münk elé táru­ló ten­ger­par­tok, öblök, ter­mé­sze­ti kép­ződ­mé­nyek lát­tán elakad a szavunk-lélegzetünk; a vál­to­za­tos helyi gaszt­ro­nó­mia az ízle­lő­bim­bó­kat örven­dez­te­tik meg; a kacs­ka­rin­gós hegyi utak és szűk, mere­dek utcák pedig a szer­vez­tünk­ben tom­bo­ló adre­na­lin­ra van­nak nagy hatás­sal. Ez mind Kefa­ló­nia, mely­hez egy kis kedv­csi­ná­ló ez a videónk.

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: