2018. augusztus 10.

Visszatérni vagy újat keres­ni – #gon­do­lat­éb­resz­tő

Megfogadtam, amíg van­nak szá­mom­ra isme­ret­len helyek, addig nem térek vissza ugyan­ar­ra a hely­re. És a sors…

2018. augusztus 7.

Nyelviskolai kaland­ja­ink Máltán – Merj te is bele­vág­ni, egy élet­re szóló élmény!

Minden angol nyelv­ta­nu­ló­nak recept­re írnám fel a mál­tai nyelv­tan­fo­lya­mot! Garantált élmény és fej­lő­dés.