2017. október 20.

Képeslapok Londonból – kez­dők­nek

Had mutas­sam meg az én szem­szö­gem­ből, milyen­nek lát­tam kez­dő­ként Londont, és két nap alatt miket aján­lok első láto­ga­tás alkal­má­val fele­dez­ni a nagy­vá­ros­ban.

2017. október 10.

Aston Hall, Birmingham esszen­ci­á­ja

Birmingham örök­sé­gei közt elő­ke­lő helyen szá­mon tar­tott Aston Hall egy 17. szá­za­di Jacobean ház, amely az észa­ki kül­vá­ros­ban, Aston‐ban talál­ha­tó egy gyö­nyö­rű szép nyil­vá­nos park­ban.

2017. október 4.

Gyalogtúra Bray‐től Greystones‐ig, egy dub­li­ni út mar­gó­ján

Hivatalosan Bray to Greystones Cliff Walk, amely Dublintól délre egy pazar kilá­tást nyúj­tó, ten­ger felet­ti szik­la­ol­da­lon végig­fu­tó gya­log­tú­ra.

2017. október 2.

Vasamuseet, egy kihagy­ha­tat­lan lát­ni­va­ló Stockholmban

Stockholm leg­lá­to­ga­tot­tabb, leg­több turis­ta által fel­ke­re­sett neve­ze­tes­sé­ge a Vasamuseet, vagy­is a Vasa Múzeum.