2017. március 31.

Prága egy nap alatt

Szó sze­rint egy nap alatt!

2017. március 28.

Egy vasár­nap Pozsonyban

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 3. rész

2017. március 26.

Lomnici‐csúcs meg­hó­dí­tá­sa – VIDEÓ

Pazar kilá­tás, külön­le­ges élmény más­fél perc­ben

2017. március 25.

A Magas‐Tátra szlo­vák olda­la – Tátralomnictól a Csorba‐tóig

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 2. rész

2017. március 23.

Krakkó és Wieliczka kirán­du­lá­sunk

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 1. rész

2017. március 22.

Portugália – még 2 hét… “Látnivalólista”

A csa­var­gás és az élet élve­zé­se amel­lett, hogy a “köte­le­ző­ket” meg­él­jük és lel­künk­be zár­juk.

2017. március 20.

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor)

Az elmúlt idő­szak­ban töb­ben kér­dez­ték már, hogy a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re mit ter­ve­zünk, milyen kirán­du­lást aján­lunk, merre jár­tunk mi ilyen­kor. Ennek okán gon­dol­tam, hogy a követ­ke­ző két hét­ben meg­osz­tom vele­tek az elmúlt évek ilyen hét­vé­gé­i­nek prog­ram­ját, fotó­al­bu­mát és hasz­nos infor­má­ci­ó­kat.

2017. március 19.

Hajós város­né­zés 2 – Amszterdam

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lél­jük.

2017. március 18.

Hajós város­né­zés 1. – Stockholm

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lél­jük.

2017. március 15.

Portugália – még 3 hét… A “bázi­sok” kiépít­ve

Lisszabon – Figueira da Foz – Porto. A három főha­di­szál­lá­sunk. Sikerült a “must see” lis­tám alap­ján ezt a három várost fel­fűz­nöm egy hala­dá­si irány sze­rin­ti dél‐észak ten­gely­re és a szál­lá­so­kat végül 4−3−3 éjsza­ka meg­osz­lás­sal itt lefog­lal­ni.

2017. március 13.

Gaztelugatxe

Megtanultam, ma már ki is tudom mon­da­ni; ejtsd ‘Gáztelugácse’.

2017. március 12.

Zakopane – az aktív spor­tok ked­ve­lő­i­nek

A Magas‐Tátra len­gyel olda­lán fekvő idil­li kis város mind a téli spor­tok ked­ve­lői, mind a nyári túrá­zók köré­ben köz­ked­velt úti­cél.